Zakelijk
Consumenten
Zakelijk / Naar Consumenten
Consumenten / Naar Zakelijk
nl

Kijkshop.nl & Directsale.nl

11 maart 2021  |  In3, Partners, Nieuws
Kijkshop.nl & Directsale.nl

Faillissement Kijkshop.nl & Directsale.nl
Tot onze grote spijt hebben wij moeten vernemen dat Kijkshop.nl en Directsale.nl hun bedrijfsactiviteiten staken wegens faillissement.

[1] 20210261 (kijkshop.nl)
[2] 20210261 (directsale.nl)

Kijkshop.nl en Directsale.nl en In3
Waarschijnlijk lees je dit bericht omdat je een product hebt besteld bij Kijkshop B.V. of Directsale B.V. en omdat je hebt gekozen voor het betalen van dat product met de betaaldienst van In3 [3].
De koopovereenkomst die je hebt gesloten, is gesloten met Kijkshop of Directsale. In3 is geen partij bij deze koopovereenkomst en/of de levering.
In3 maakt het makkelijker om producten te kopen, omdat je deze met In3 gespreid kunt betalen in plaats van in één keer. In3 heeft voor deze betaaldienst een overeenkomst direct met Kijkshop B.V. en Directsale B.V.. Doordat deze partijen failliet zijn gegaan heeft In3 ook een vordering op deze partijen. Wij dienen deze vordering in bij de curator. Wij zijn hierbij, net als jijzelf, schuldeiser.
[3] “In3: je betaalt de online aankoop in drie termijnen via iDeal. De eerste termijn direct, de tweede na dertig dagen en de derde na zestig dagen. In tegenstelling tot andere vormen van gespreid betalen, wordt er geen rente in rekening gebracht. In3 doet wel een kredietcheck”. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de consumentenbond onder kopje ‘Overige online betaalmethoden’ 


Wat doet een curator?
Als een bedrijf failliet gaat, heeft het niet genoeg financiële middelen meer om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op het moment dat de rechter het faillissement uitspreekt, wordt een curator aangewezen. Een curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden en zoekt daarmee uit of er nog gelden zijn en hoe dit verdeeld moet worden over de schuldeisers. De curator legt hierover verantwoording af aan de rechtbank. Als je nog geld tegoed hebt van een bedrijf waarover een faillissement is uitgesproken, moet je je melden bij de curator. Deze staat vrijwel altijd vermeld in de faillissementsaankondiging in de media en op de website van het failliete bedrijf. In deze kwestie kun je terecht bij: 

Mr M.M. Hoving
Postbus 11231
2301 EE LEIDEN


Wat kan je als klant van Kijkshop B.V. of Directsale B.V. nog doen als jouw order niet is geleverd of jouw retour of annulering niet is verwerkt?
In principe heb je recht op je geld terug van Kijkshop B.V. en / of Directsale B.V.  Vraag de curator schriftelijk om de 'leveringsverplichting' na te komen of om akkoord te gaan met ontbinding van de overeenkomst en je als schuldeiser voor het betaalde bedrag te erkennen. Als de curator aangeeft de leveringsverplichting na te willen komen, ben je verplicht dit aanbod te accepteren. Meer weten? Een uitgebreide uitleg staat op de website van de consumentenbond. 

Voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-procedure/faillissement-rechten


Tip voor contact met curator

Als je contact op wilt nemen met de curator om je als schuldeiser aan te melden, doe dat dan schriftelijk (per brief of e-mail). De curator kan vertellen of de bestelling nog geleverd wordt of dat er wellicht een kans op (gedeeltelijke) terugbetaling is. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket.

Voor meer informatie: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-curator-failliet-bedrijf/


Vanzelfsprekend zal in3 geen resterende termijnen innen voor orders die niet zijn geleverd of waarvoor de retour of annulering niet is verwerkt. Indien je hier wel een verzoek voor ontvangt gelieve dan te reageren op het door in3 verstuurde betaalverzoek met een duidelijke omschrijving van wat er niet is ontvangen is of retour is gestuurd. Omdat ook wij via de curator moeten nagaan wat de status van de orders is, kan het een tijdje duren voordat e.e.a. volledig in onze systemen is verwerkt, onze excuses hiervoor.

Mocht je het verloop van de faillissementsdossiers willen bijhouden dan kan dat: faillissementsdossiers zijn openbaar. Helaas kan in3 niet meer voor je betekenen dan hierboven beschreven. Wij bedanken je voor het in in3 gestelde vertrouwen en hopen dat je nog vaak tot volle tevredenheid gebruik zal maken van de enige gespreid betaaloplossing zonder rente en BKR registratie.

Met vriendelijke groet, Best regards,

Team in3